18.7.16

FORZI ARMATI TA’ MALTA – UFFIĊJALI U MEMBRI LI RRIŻENJAW/IRTIRAW 
26623. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm membri u uffiċjali fil-Forzi Armati ta’ Malta li minn Marzu 2013 sal-aħħar ta’ Mejju 2016 irtiraw jew irriżenjaw mill-Korp?

05/07/2016

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li ninsab infurmat li li fil-perijodu msemmi irtiraw jew irriżenjaw mill-Forzi Armati ta’ Malta 22 Ufficjal u 254 suldat regulari.

Seduta  417
13/07/2016

No comments: