12.7.16

IL-KALKARA – TRIQ IL-PROGRESS - ASFALTAR 
26609. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 26332, jista’ l-Ministru jgħid meta dan ix-xogħol fi Triq il-Progress fil-Kalkara huwa previst li jibda?

04/07/2016

  ONOR. JOE MIZZI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li t-tender biex isiru x-xogħlijiet neċessarji fuq din it-triq inħareġ u qiegħed jiġi aġġudikat.  

Seduta  416
12/07/2016

No comments: