5.7.16

PERSUNI LI TILFU L-IMPJIEG TAGĦHOM

 
26366. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni li f’din il-leġiżlatura tilfu l-impjieg tagħhom għax twaqqfu mix-xogħol jew għaliex l-entità li magħha kienu jaħdmu għalqet?

21/06/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ngħarraf lill-Onor. Interpellant li r-risposta mitluba ma tagħtix stampa ċara tas-sitwazzjoni tal-impjiegi f’pajjiżna. Filfatt infurmat li, għalkemm minn Marzu 2013 sal-lum in-numru ta’ persuni li l-impjieg tagħhom jew twaqqaf jew għaliex in-negozju li kienu jaħdmu miegħu għalaq huwa ta’ 11,941 persuna, sa Novembru 2015 meta mqabbel ma’ Diċembru 2013 kien hemm żieda ta’ 14,071 impjieg full-time u 3,533 impjieg part-time. Dan kif muri fl-istatistika li tqiegħdet fuq il-Mejda tal-Kamra bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 19515.

Seduta  412
04/07/2016

No comments: