18.7.16

KORP TAL-PULIZIJA – UFFIĊJALI LI RTIRAW JEW IRRIŻENJAW


 
26621. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 25883, jista’ l-Ministru jindika kemm kien hemm persuni ta’ sess femminili u maskili mit-331 membru tal-Korp li waqfu jservu? Jista’ jindika kemm minnhom spiċċaw bl-età u kemm wara 25 sena servizz?

05/07/2016

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-informazzjoni mitluba qed titpoġġa fuq il-Mejda tal-Kamra.

Seduta  417
13/07/2016

No comments: