18.7.16

JOBSPLUS - PERSUNI LI JIRREĠISTRAW GĦAX-XOGĦOL INGAĠĠATI FIS-SERVIZZ TA’ SIGURTÀ


 
26627. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid kemm persuni li kienu qed jirreġistraw għax-xogħol ġew effettivament ingaġġati fis-servizz ta’ sigurtà assenjati ma’ Jobsplus? Jista’ jindika meta nħarġu l-liċenzji tas-sigurtà tagħhom?  Jista’ jindika jekk huwiex għaddej b’refresher courses għal dawk il-persuni?

05/07/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li f’April ta’ din is-sena ġew ingaġġati żewġ persuni fis-servizz ta’ sigurtà. Infurmat minn Jobsplus li t-tnejn li huma għandhom liċenzja valida. Bħalissa mhuwiex għaddej refresher course għal dawn il-persuni.

Seduta  417
13/07/2016

No comments: