6.7.16

TRIBUNAL GĦAS-SANZJONIJIET KUMMERĊJALI - SEDUTI.


 
26371. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Finanzi: Jista’ l-Ministru jgħid kemm-il seduta nżammet s’issa mit-Tribunal għas-Sanzjonijiet Kummerċjali?  Jista’ jgħid ukoll kemm-il persuna jew kumpanija tressqu quddiem dan it-Tribunal u kemm minnhom ġew blacklisted? Min huma dawn il-persuni jew kumpaniji li ġew blacklisted?

21/06/2016

  ONOR. EDWARD SCICLUNA:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant illi t-Tribunal għas-Sanzjonijiet żamm għaxar seduti minn mindu ġie appuntat fil-31 ta Mejju 2015.

S’issa ma ġie mressaq ebda każ quddiem dan it-Tribunal.

Seduta  413
05/07/2016

No comments: