18.7.16

JOBSPLUS - KORSIJIET

 
26626. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid x’korsijiet qed isiru bħalissa mill-Jobsplus marbuta ma’ xogħol fl-injam, xjenza elettronika, plastering, tile laying u welding?  Jista’ jindika minn min qed isiru dawn il-korsijiet, kemm ġew outsourced u kemm ġew ingaġġati b’direct order?  Jista’ jagħti lista sħiħa tal-kumpaniji li ġew outsourced għal dawn il-korsijiet u fuq kemm-il sena?

05/07/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninsab infurmat li Jobsplus tikkonferma illi l-ebda mill-korsijiet tagħha, inklużi dawk indikati mill-Onor. Interpellant, ma ġew outsourced lil xi kumpanija. 

Id-dettalji dwar il-korsijiet imsemmija huma kif muri fit-tabella t’hawn taħt:

Kors
Numru ta’ korsijiet pjanati
Numru ta’ korsijiet li tkomplew
Numru ta’ korsijiet li ġew kanċellati
Numru ta’ korsijiet li għadhom ma tlestewx
Electrician’s Assistant
2
1
1
0
Electrical Domestic Licence A
4
1
1
2
Tile Laying
1
0
1
0
Plastering
1
0
1
0
Carpentry & Joinery
0
0
0
0
Welding
0
0
0
0

Il-korsijiet offruti minn Jobsplus huma kollha mgħallma minn trainers ingaġġati ma’ Jobsplus fuq bażi part-time casual.

Seduta  417
13/07/2016

No comments: