12.7.16

BICAL BANK – KREDITURI - PAGAMENTI

26599. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Finanzi: Jista’ l-Ministru jgħid jekk huwiex previst li fi żmien qasir isir l-aħħar pagament lill-kredituri tal-BICAL bank?

04/07/2016

  ONOR. EDWARD SCICLUNA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-imsemmi pagament aħħari dovut lill-kredituri ma jistax isir minħabba li l-fondi tal-BICAL preżentament jinsabu ibblokkati b’sekwestru li sar.

Sakemm ma jkunx hemm ir-revoka tas-sekwestru, il-kontrollur ma jkunx f’pożizzjoni li jagħmel dan l-aħħar pagament.

Seduta  415
11/07/2016

No comments: