18.7.16

COMMUNITY WORK SCHEME – ASSENJAZZJONI TA’ ĦADDIEMA MAL-KUNSILLI LOKALI


 
26622. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid taħt liema sistema qed jiġu assenjati l-ħaddiema tal-Fondazzjoni li qed tħaddem il-Community Work Scheme mal-kunsilli lokali u x’inhuma l-kriterji uffiċjali biex dan isir? Jista’ jindika kemm hemm ħaddiema jaħdmu mal-kunsilli lokali u ma’ liema? Jista’ jgħid x’inhuma l-kundizzjonijiet tax-xogħol ta’ dawn il-ħaddiema?

05/07/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li ma kien hemm l-ebda tibdil fil-mod ta’ kif jiġu assenjati l-ħaddiema mal-Kunsilli Lokali. L-assenjazzjoni tal-parteċipanti kemm meta kienu fil-Community Work Scheme u kemm issa taħt it-tmexxija tal-Fondazzjoni, hija fid-deskrizzjoni ta’ Jobsplus. Rigward il-kumplament tal-informazzjoni mitluba, nirreferi lill-Onor. Interpellant għat-tweġibiet li ngħataw għall-mistoqsijiet parlamentari 25228 u 25378.

Seduta  417
13/07/2016

No comments: