15.7.16

TARXIEN – TRIQ IL-PALMA – SINJALI TA’ GĦELUQ U DEVJAZZJONIJIET26677. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra jekk huwiex possibbli li sinjali varji ta’ għeluq u devjazzjonijiet varji tat-trasport li kienu saru fil-passat fi Triq il-Palma, Tarxien, jitneħħew billi jidher li ma għadx hemm iktar bżonn tagħhom?

07/07/2016

  ONOR. JOE MIZZI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li għad fadal xogħol xi jsir fiż-żona msemmija.

Seduta  418

13/07/2016

No comments: