15.7.16

SPTAR MONTE CARMELI – SERVIZZ TA’ WIFI
26680. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għas-Saħħa: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra f’liema swali tal-Isptar Monte Carmeli hemm il-faċilità elettronika tal-wifi?

07/07/2016

  ONOR. CHRIS FEARNE:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant illi fl-Isptar Monte Carmeli hemm facilitajiet ta’ wi-fi fil-gnien principali.


Seduta  418 

No comments: