12.7.16

MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL – VJAĠĠI


 
26604. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 25877, jista’ l-Ministru jgħid x’kienet l-aġenda u x’pożizzjoni ġiet meħuda fil-laqgħa Drop Out Prevention Programme li saret fil-Lussemburgu?

04/07/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li l-aġenda tal-konferenza li pparteċipajt fiha kellha t-titlu ta’ “European Partners against early leaving school” bit-tema ‘Recognize, Remedy, Re-Engage’.

Il-pożizzjoni li ttieħdet hija dik kif elaborata fl-istrateġija tal-early school leaving li l-Ministeru ppubblika: “A Strategic Plan for the Prevention of Early School Leaving 2014”.

Seduta  415
11/07/2016

No comments: