5.7.16

REATI TA’ SERQ RAPPURTATI.


 
26363. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 25865, jista’ l-Ministru jindika kemm minn dawn ir-reati huma rrapportati li twettqu fuq anzjani?

21/06/2016

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li ninsab infurmat li mill-każi ta’ serq msemmija 1, 595 każ ġew irreġistrati persuni b’età ta’ sittin sena jew aktar bħala vittma. Infurmat illi dan ma jfissirx li dawn il-persuni kienu kollha fil-mira diretta ta’ l-aggressur, peress li whud mir-rapporti rreġistrati kienu jinkludu aktar vittmi ta’ persuni b’etajiet diversi.

Seduta  412
04/07/2016

No comments: