9.6.16

WIED IL-GĦAJN - INIZJATTIVI




25875. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra x’inizjattivi qegħdin preżentament jittieħdu jew ser jittieħdu mill-Ministeru sal-aħħar ta’ din il-leġiżlatura f’Wied il-Għajn?

02/06/2016

ONOR. JOSÈ HERRERA: Nitlob lill-Onor. Interpellant jindika għal-liema settur li jaqa’ taħt il-Ministeru qed jirreferi għalih.

Seduta 400
08/06/2016

No comments: