14.6.16

WIED IL-GĦAJN – PERMESS TA’ ŻVILUPP TA’ SIT 
25884. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Prim Ministru: Jista’ l-Prim Ministru jinforma lill-Kamra f’liema pożizzjoni wasal il-permess li ġie sottomess oriġinarjament mal-MEPA sabiex jiġi żviluppat mill-ġdid is-sit tal-ex Jerma Palace Hotel, f’Wied il-Għajn?

02/06/2016

  ONOR. JOSEPH MUSCAT:  It-tweġiba tingħata f’seduta oħra.

Seduta  402
14/06/2016

No comments: