14.6.16

MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL – VJAĠĠI

25877. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra dwar kemm saru spejjeż tul is-sena li għaddiet u din is-sena sa Mejju 2016 in konnessjoni ma’ vjaġġi mill-Ministeru? Jista’ jinforma lill-Kamra kemm-il darba siefer f’dan il-perjodu u għal liema raġuni jew inizjattiva?

02/06/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li, bejn Jannar 2015 u Mejju 2016, sefirt 14-il darba. Ir-raġunijiet li għalihom sefirt huma kif muri fit-tabella t'hawn taħt:

 Pajjiż
Għan tas-safra
Londra - U.K.
Education World Forum 2015
Bonn-Ġermanja
UNEVOC - Delegazzjoni Ministerjali
Pariġi - Franza
Informal Ministerial Meeting
Madrid - Spanja
Ministerial Meetings in Madrid Political Dialogue 5+5
Riga - Latvija
Talinn - Estonja
2nd Senior Official's Meeting & 5th ASEM Education Ministers' Meeting (ASEMMES)
Riga - Latvija
Practical Information, Informal Meeting of Ministries of Labour & Social Affairs
Lussemburgu
Drop Out Prevention Programme
Bahamas
19th Conference of Commonwealth Education Ministers
Lussemburgu
Informal Meeting of Ministers for Employment & Social Affairs
Belġju
Education, Youth, Culture & Sports Meeting
Belġju
EPSCO Council Meeting
Belġju
Tripartite Social Summit for Growth & Employment
Olanda
Meeting of Social Affairs & Employment (EPSCO)
Renju Unit
U.T.C. Meetings

In-nefqa b'konnessjoni ma' dawn il-vjaġġi tammonta għal €86,598.24 li tinkludi wkoll l-ispejjeż għal persuni li fformaw parti mid-delegazzjonijiet ta' dawn il-vjaġġi.

Seduta  401
13/06/2016

No comments: