28.6.16

SKEJJEL SEKONDARJI – GĦALLIEMA FIL-LINGWA TAL-LATIN


 
26322. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid jekk kienx hemm għalliema fl-iskejjel sekondarji li tul s-sena akkademika li għaddiet,  għallmu l-Latin?

20/06/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li tul is-sena skolastika li għaddiet, fl-Iskejjel Sekondarji kemm dawk tal-Istat kif ukoll tal-Knisja u Indipendenti ma kienx hemm għalliema li għallmu l-Latin.

Seduta  410
27/06/2016

No comments: