6.6.16

IMMIGRANTI IRREGOLARI
 
25868. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra dwar kemm persuni li kienu immigranti irregolari ġew rilokati lejn pajjiżi oħra bejn Marzu 2015 sa Marzu 2016 u jista’ jindika ta’ liema nazzjonalità kienu u lejn liema pajjiż ġew hekk rilokati?

02/06/2016

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li ninsab infurmat li bejn Marzu 2015 u Marzu 2016 ġew risistemati (resettled) 503 persuni lejn l-Istati Uniti, li minnhom 355 huma mis-Somalja, 128 mill-Eritrea, 17 mis-Sudan, 2 mill-Etijopja u 1 mill-Iraq. Dan l-eżerċizzju jsir bi sħab mal-awtoritajiet Amerikani, il-UNHCR u l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Migrazzjoni.

L-awtoritajiet Maltin huma mgħarrfa b’numru żgħir ta’ persuni oħra li matul dan il-perjodu ġew aċċettati minn pajjiż ieħor fuq bażi ta’ sponsorship programmes li għandu dan il-pajjiż.

Seduta  399
06/06/2016

No comments: