28.6.16

RAĦAL ĠDID U ĦAL TARXIEN – REQUISITIONS ORDERS 
26330. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm għad fadal requisitionorders li għadhom pendenti? Jista’ jindika kemm għad fadal requisitionorders fuq proprjetajiet f’Raħal Ġdid u Ħal Tarxien?

20/06/2016

  ONOR. MICHAEL FARRUGIA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant illi, l-Awtorita’ tad-Djar għandha 170–il requisition order, li għadhom pendenti, u li minnhom 9 huma fuq proprjetajiet f’Raħal Ġdid filwaqt li 3 huma fuq proprjetajiet f’Ħal Tarxien.

Seduta  411
28/06/2016

No comments: