14.6.16

UFFIĊĊJU TAL-AVUKAT ĠENERALI - IMPJEGATI

25879. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra dwar kemm hemm persuni impjegati preżentament fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u jista’ jindika wkoll il-grad tagħhom?

02/06/2016

  ONOR. OWEN BONNICI:  Ninforma lill-Onor Interpellant li fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali hemm preżentament 55 persuni impjegati maqsuma f’dawn il-gradi

Avukat Ġenerali  1
Assistant Avukat Ġenerali 2
Senior Lawyers 4
Avukati 21
Prokuratur Legali  4
Konsulenti 3
Kap Amminstrazzjoni  1
Assistant Prinċipali  2
Uffiċċjal fi Skala 11  1
Uffiċċjali Ezekuttivi  3
Skrivana 10
Messaġiera 1
General Hands 2
Total 55

Seduta  401
13/06/2016

No comments: