28.6.16

IL-FGURA – TRIQ SAN TUMAS – SERVIZZ TAT-TRASPORT PUBBLIKU
26331. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: Jista’ l-Ministru jgħid jekk huwiex possibbli li jiġi estiż is-servizz tat-Trasport Pubbliku sabiex tgħaddi karozza tal-linja mill-Fgura sa Ħal Tarxien mill-parti ta’ fuq ta’ Triq San Tumas Fgura?

20/06/2016

  ONOR. JOE MIZZI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li peress li Triq San Tumas ġewwa l-Fgura hija kemm xejn twila, liema triq taqsam il-lokalita’ minn tarf għal-ieħor, nitolbu sabiex ikun aktar speċifiku għal-liema parti ta’ Triq San Tumas qed jirreferi għaliha.

Seduta  411
28/06/2016

No comments: