28.6.16

ETC – PROĊESS TA’ REBRANDING – TENDERS, DIRECT ORDER JEW ASSIGNMENTS
26318. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid kemm huwa mistenni li se jiswa l-proċess ta’ rebranding tal-ETC f’JOBS + Malta?  Jista’ jippubblika l-lista ta’ tenders, direct orders għal xogħlijiet jew assignments f’dan ir-rigward u jindika min ġie magħżul biex jesegwixxi dan x-xogħol? Jista’ jindika  min ħa ħsieb l-implimentazzjoni ta’ dan ix-xogħol fil-Korporazzjoni?

20/06/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Inqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra tabella li turi d-dettalji mitluba għall-proċess ta’ rebranding tal-ETC f’Jobsplus. (liema jammontaw ghal €65,000)

Seduta  409
27/06/2016

No comments: