9.6.16

ŻEJTUN – SKEJJEL PRIMARJI U SEKONDARJI - STUDENTI.


 
25876. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm hemm studenti fl-iskejjel primarji u sekondarji taż-Żejtun preżentament? Kemm minnhom huma subien u kemm huma bniet? Jista’ jinforma wkoll kemm hemm għalliema u impjegati possibbilment  skont l-iskala tagħhom?

02/06/2016
 


ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninsab infurmat li n-numru ta' studenti bniet u subien fl-iskejjel primarji u sekondarji taż-Żejtun hu kif ġej:

 Skola
Subien
Bniet
Total
Żejtun A
228
231
459
Żejtun B
105
89
194
Żejtun SEC
157
487
644

It-tagħrif l-ieħor mitlub fl-aħħar parti tal-mistoqsija qed jitpoġġa fuq il-Mejda tal-Kamra.

Seduta  400
08/06/2016.

No comments: