14.6.16

WIED IL-GĦAJN – TRIQ IL-BLAJJIET – STALLAZZJONI TA’ DAWL


 
25882. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Prim Ministru: B’referenza għad-domandi parlamentari preċedenti jista’ l-Prim Ministru jinforma lill-Kamra jekk kemm-il-darba jistax isir stallazzjoni ta’ dawl fi Triq il-Blajjiet Wied il-Għajn bejn Triq iż-Żonqor u Hurd’s Bank u jekk tistax tittieħed id-deċiżjoni li dan isir?

02/06/2016
  ONOR. JOSEPH MUSCAT:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li l-kumpanija Enemalta hija responsabbli biss mill-konessjoni tal-lampi mas-sistema tad-distribuzzjoni wara li jkunu ġew installati mill-awtoritajiet kompetenti.

Seduta  401
13/06/2016

No comments: