28.6.16

SKEJJEL TAL-ISTAT – XIRI TA’ KOTBA BIL-LINGWA TAL-LATIN


 
26320. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid kemm inxtraw kotba bil-Latin tul din sena għall-iskejjel tal-Istat?

20/06/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li ma kienx hemm xiri ta’ kotba bil-lingwa tal-Latin.

Seduta  409
27/06/2016

No comments: