28.6.16

SKEJJEL SEKONDARJI – TAGĦLIM TAL-LINGWA GRIEGA26324. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hawn studenti fl-iskejjel sekondarji li kienu qegħdin jiġu mgħallma l-Grieg tul is-sena skolastika 2015/2016?

20/06/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li tul is-sena skolastika 2015/2016 fl-Iskejjel Sekondarji kemm dawk tal-Istat kif ukoll tal-Knisja u Indipendenti, ma kienx hemm studenti li kienu qegħdin jiġu mgħallma l-Grieg.

Seduta  410
27/06/2016

No comments: