28.6.16

VAT – RIFUŻJONIJIET – AMMONT TA’ FLUS


 
26329. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Finanzi: Jista’ l-Ministru jgħid meta hu previst li se jitħallsu persuni li għandhom jieħdu lura ammonti ta’ flus f’rifużjonijiet fuq VAT sal-aħħar ta’ Mejju 2016?

20/06/2016

  ONOR. EDWARD SCICLUNA:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant illi l-ammont ta’ rifużjonijiet fuq VAT dovuti sa l-aħħar ta’ Mejju 2016 ser jitħallsu hekk kif stipulat u tipprovdi l-istess Liġi tal-Att tal-VAT.

Seduta  411
28/06/2016

No comments: