28.6.16

SKEJJEL TAL-ISTAT – XIRI TA’ KOTBA BIL-LINGWA GRIEGA

26323. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid kemm inxtraw kotba bil-Grieg għall-iskejjel tal-Istat tul dawn l-aħħar sentejn?

20/06/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li ma kienx hemm xiri ta’ kotba bil-lingwa Griega tul dawn l-aħħar sentejn.

Seduta  410
27/06/2016

No comments: