9.6.16

FGURA – SKEJJEL PRIMARJI - STUDENTI


 
25871. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm hemm studenti fl-iskejjel primarji tal-Fgura preżentament? Kemm minnhom huma subien u kemm huma bniet? Jista’ jgħid ukoll kemm hemm għalliema u impjegati, possibbilment skont l-iskala tagħhom?

02/06/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninsab infurmat li n-numru ta' studenti bniet u subien fl-iskejjel primarji tal-Fgura hu kif ġej:

 Skola
Subien
Bniet
Total
Fgura A
291
267
558
Fgura B
169
124
293

It-tagħrif l-ieħor mitlub fl-aħħar parti tal-mistoqsija qed jitpoġġa fuq il-Mejda tal-Kamra.

Seduta  400
08/06/2016

No comments: