28.6.16

IL-KALKARA – TRIQ IL-PROGRESS - ASFALTAR


 
26332. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: Jista’ l-Ministru jgħid jekk huwiex previst li Triq il-Progress, il-Kalkara tiġi asfaltata tul din il-leġiżlatura?

20/06/2016

  ONOR. JOE MIZZI:  Iva.

Seduta  411
28/06/2016

No comments: