28.6.16

VAT - RIFUŻJONIJIET


26327. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Finanzi: Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm ammonti ta’ flus li għandhom jiġu mħallsa lura f’rifużjonijiet fuq il-VAT sal-aħħar ta’ Mejju 2016?

20/06/2016

  ONOR. EDWARD SCICLUNA:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant it-tweġiba ser tingħata f’seduta oħra.

Seduta  410
27/06/2016


No comments: