6.6.16

UFFIĊĊJU TAL-AVUKAT ĠENERALI

25867. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm inġabru flus għad-drittijiet u spejjeż dovuti mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali mill-bidu ta’ din is-sena sal-aħħar ta’ Mejju 2016 u possibbilment jekk jistgħux jiġu indikati xahar b’xahar?

02/06/2016
 

  ONOR. OWEN BONNICI:  Ninforma lill-Onor Interpellant li l-flus li nġabru din is-sena bejn Jannar u l-aħħar ta' Mejju huma ta’ € 40,585.48

Jannar:            €8,947.21
Frar:                 €9,126.76
Marzu:            €9,658.42
April:              €6,150.11
Mejju:             €6,702.98

Seduta  399
06/06/2016

No comments: