6.6.16

KUMMISSJONI PERMANENTI KONTRA L-KORRUZZJONI – KAŻIJIET PENDENTI.


 
25866. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm hemm każijiet pendenti quddiem il-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni preżentament, u jista’ jindika wkoll kemm hemm impjegati jaħdmu mal-istess Kummissjoni?

02/06/2016

  ONOR. OWEN BONNICI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant illi bħalissa hemm erbatax (14)-il każ pendenti quddiem il-Kummissjoni Permanenti Kontra il-Korruzzjoni filwaqt li huwa biss is-Segretarju tal-istess Kummissjoni li huwa l-uniku impjegat.

Seduta  399
06/06/2016

No comments: