14.4.14

Il-Partit Javvanza.1.         Xi żmien ilu kont qrajt li l-mibki Aldo Moro, fil-bidu tal-karriera tiegħu kien ta’ l-opinjoni li kull partit demokratiku-nisrani jrid jassigura l-progress intern tiegħu billi jibdel id-diriġenza tiegħu stess.  Għalkemm fuq in-naħa l-oħra, partit tal-valuri nsara bħal tagħna m’għandux jibdel il-prinċipji tiegħu.  M’hemmx lok li jitlef ruħu billi jgħid li ser jabbanduna l-valur tal-libertà għal dak tal-libertinaġġ individwali jew li mhux ser jibqa’ dak li hu għax jaqbillu sabiex, suppost, iżid fil-voti.  Kif jgħidu: meta titlet imluħtek, tinxeħet barra u tispiċċa tintrifes.

2.         Fil-fatt, dak li kien parir għal għal Moro, baqa’ għalina linja ta’ gwida fil-ħidma tagħna bħala Partit Nazzjonalista fil-Gvern.  Meta tqis u tara l-persuni li kienu ġew eletti fl-1987 u tikkumparahom ma’ dawk ta’ l-aħħar Elezzjoni Ġenerali ssib li l-persuni fi ħdanna nbidlu sew.  Veru li għandna elettorat li, fil-maġġor parti tiegħu baqa’ jħares b’rispett kbir lejn il-bnedmin li, minkejja d-diffikultajiet li ffaċċjaw bejn l-1981 u l-1987 baqgħu ma ġiebux lill-poplu f’għawġ u nkwiet b’sentiment ta’ tpattija, però xorta saret bidla ġenerazzjonali.

3.         Għax ma’ kull leġislatura ffaċċjajna lkoll ir-realtà, il-fatt li nixtiequ kemm nixtiequ li żammejna l-istess, il-ħajja politika kienet titlob differenti.  Għalhekk bqajna rilevanti u bqajna nappellaw lill-pajjiż.  Il-poplu vvutalna għal daqshekk drabi għax ħadna ħsieb li ma nibqgħux imwaħħla imma mxejna ‘l quddiem.  Sitwazzjoni li għamilna mingħajr ebda sforz ta’ barra minn hawn, iżda bi proċess naturali.  Punt li l-Partit Laburista għad irid jibda jipprova jaffronta, bis-serjetà, jħares ‘il quddiem u mhux jibqa’ jmur fil-passat biex jimxi fil-preżent.

4.         Ovvjament, dak li ilu jsir u sar kien fih bilanċ intelliġenti.  Kull leġislatura rat bnedmin mill-grupp parlamentari jibqgħu u oħrajn jidħlu ġewwa ġodda.  Dan wassal għall-istabilità u paċi interna, kif ukoll assigura li l-memorja istituzzjonali, l-għarfien politiku u l-mod ta’ kif wieħed għandu jaffronta sitwazzjonijiet ma jintilifx.  Dan il-punt fil-pajjiż mhux kull partit fehmu, però fortunatament l-elettorat apprezzah.  Bir-rispett kollu, jekk taf li persuni li huma identifikati ma’ passat xejn pjaċevoli għall-eletturi, kif tista’ tibqa’, elezzjoni wara oħra, tippreżenta u tassigura li jibqgħu jiġu eletti?

5.         Din il-ġimgħa, bil-ħatra ta’ Louis Galea huwa wkoll fl-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni Ewropea, wasal messaġġ iktar qawwi f’parti mill-votanti tal-pajjiż.  Il-verità li dawn kienu qed iwarrbu fil-ġenb (għax ma riedux jemmnu li ġenerazzjoni politika kienet għalqet il-kapitolu) ġiet lura quddiemhom.  Huwa, flimkien ma’ John Dalli u flimkien ma’ oħrajn qabel, ser ikunu ħarġu barra mix-xena politika bl-unuri u f’karigi li huma prestiġġjużi fuq naħa u li jistgħu jagħtu kontribut qawwi għalihom.  M’għandix dubju li huma t-tnejn ser ikomplu jżidu mat-tajjeb ta’ dawk ta’ qabilhom biex juru li, minkejja ċ-ċokon tagħna, nagħtu nies ta’ validità kbira li jagħmlu marka iktar qawwija minn dawk li jiġu minn Stati ikbar. 

6.         Il-vantaġġ tagħna bħala partit kien u jibqa’ dan.  Kapaċi nifhmu li jekk irridu nibqgħu nimxu ‘l quddiem, nibqgħu rilevanti għall-pajjiż, irridu ninbidlu.  Dan kien u jibqa’ wkoll l-ikbar sinjal ta’ progressività u, fl-istess ħin, moderazzjoni.  Il-partit ifittex u jsib demm ġdid anke jekk ma jkunx mill-bidu neċessarjament iffurmat b’mod sħiħ, però jkun hemm sabiex jiġi magħġun.  Is-soltu huma l-partiti fl-Oppożizzjoni li jagħmlu din il-qabża u, meta le, jibqgħu kif jgħidu l-Ingliżi “unelectable”.  F’dan il-pajjiż, il-Parit Nazzjonalista baqa’ jara l-poter bħala strument għas-servizz tal-proxxmu u mhux għalih innifsu.  Bqajna fil-Gvern, però b’mentalità ta’ Oppożizzjoni.  Il-partit jibqa’ rilevanti u tajjeb sakemm ma jabbandunax din it-triq.  Għalhekk nibqgħu navvanzaw, għalhekk nibqgħu partit rilevanti għax-xenarju politiku tagħna.


Dan l-artikolu deher fil-harga tal-Mument tal-5 ta Frar 2010.

No comments: