23.4.14

Il-mejda hija demokratika1.         Għad hawn min għadu ma fehemx li f’dan il-pajjiż ġie stabbilit darba għal dejjem li hawn id-demokrazija.  Il-poter ta’ l-Istat jiġi fdat f’idejn persuni li jiġu eletti f’elezzjoni ġenerali u mhux b’mod ieħor.  Hija struttura li fiha l-liġi tirbaħ fuq il-bnedmin u ħadd m’huwa iktar ‘il fuq minnha.  Kien hemm żmien meta kittieba politiċi kienu jaraw li l-mezzi tal-produzzjoni jridu jinħatfu mill-proletarjat b’rivoluzzjoni,  però dak l-esperiment Sovjetiku falla.

2.         Biss għad hawn min jaħseb li jekk tniżżel partijiet mill-poplu fit-triq ser jirnexxilu juri li għandu l-“poter” – mhux dak politiku imma dak fiżiku.  L-Istat demokratiku, dan l-aġir, ma jistax jippermettih mingħajr ma jirreaġixxi legalment, sabiex it-tentazzjonijiet ta’ ħaddieħor jinżammu f’posthom.  Ir-raġuni ma tridx il-forza sabiex tirbaħ – trid sempliċement l-użu tagħha fid-djalogu u fid-diskussjoni.  Dawn huma lezzjonijiet li huma issa parti mit-tessut soċjali, mill-ordni interna li l-poplu jħaddan u jipproteġi b’qalbu kollha.  Id-dimensjoni tal-pajjiż tagħtina l-vantaġġ li nkunu familja u għalhekk m’għandniex insiru ċirku “mdemmi” tal-gladjaturi.

3.         Meta l-linja tal-ħsieb u ta’ l-azzjoni joħorġu barra minn din il-formazzjoni neċessarja għall-eżistenza paċifika tal-poplu u bħala garanzija għat-tħaddim tal-valuri tal-ġustizzja u l-libertà, tar-rispett reciproku, il-konsegwenzi ma jkunux proprju kif ilkoll nixtiequ.  Dan dikjarat mhux sempliċement mill-punt tat-tluq ta’ prinċipju jew akkademiku, iżda l-iktar minn dak tal-wirt li l-esperjenza politika turi.  It-tentazzjoni li union ta’ ħaddiema tintervjeni fix-xenarju politiku hemm għandha u tibqa’, imma m’għandhiex tasal fit-twettieq.  Iż-żmien juri li tagħmel il-ħsara, sija lill-partit politiku kif ukoll lill-iskop ta’ l-eżistenza ta’ dik il-formazzjoni għall-ġid tal-ħaddiem.

4.         Fil-ħidma pubblika tista’ tipprova tuża lil ħaddieħor u jistgħu jippruvaw jużawk ukoll, però dan mhux salutari.  Min jixħet il-ġebla u jaħbi idu jew jipprova jagħmel il-karamboli, jiżbalja.  Dan għax ngħidu x’ngħidu, meta naraw lil xulxin jew bħala għedewwa, jew bħala avversarji jew bħala oġġetti, nitilfu sija r-rispett li għandu jkollna kif ukoll innaqqsu mill-kontenut politiku nazzjonali.  Meta jsiru laqgħat għall-persuni li m’humiex midħla ta’ l-ambjent pubbliku u jisimgħu lil min jgħaddi diskors denigratorju fuq ħaddieħor, dan ikun żball.  Naħseb li huwa biżżejjed u żżejjed li nagħmlu dan fl-aħħar xhur qabel elezzjoni ġenerali għax iħammrilna wiċċna u għalhekk hawn iktar u iktar għandna nibqgħu lura.

5.         F’dan l-aġir inkorrett, il-Gvern għamel tajjeb li żamm il-kalma sija pubblikament u anke fil-Parlament.  Id-diskors tal-Prim Ministru kien ċar u kristall: stedina sabiex wieħed jerġa’ jmur lura madwar il-mejda u jifhem li għandu jasal bl-użu tal-loġika, u mhux bil-kontra.  Hekk għandhom jibqgħu l-affarijiet.  Fuq dik id-direzzjoni għax il-poplu llum immatura sew.  Ma jieħux gost b’dimostrazzjonijiet li fihom ikun hemm tgħajjir u mġieba żbaljata li ddejjaq lil dawk li jridu soċjetà demokratika fejn tirrenja l-paċi u l-istabilità.

6.         F’dawn l-eventi, m’hemmx dubju li l-linja tal-Gvern ġiet rafforzata, proprju għax il-metodu użat kontra tiegħu kellu effetti kontra-produċenti.  Serva sabiex ħareġ iktar għad-dawl li l-linja mhix dik ta’ aġir anti-soċjali jew kontra l-ġustizzja soċjali, iżda waħda ta’ responsabbiltà.  Il-piż tas-salib tal-poter demokratiku jinġarr mill-Gvern sabiex fiċ-ċirkostanzi jagħżel l-aqwa linja.  Huwa dejjem faċli li tikkritika minn fuq is-siġġu, imma min hemm torbot lilek innifsek milli tifhem x’inhuma l-problemi.  Meta tiltaqa’ u tinġabar ma’ mejda tidħol fi proċess demokratiku li jwasslek biex tifhem u ma tikkundannax fix-xejn.  Id-demokrazija dik hi: jekk ma nużawhiex niżbaljaw.


 Dan l-artikolu deher fil-Mument fil-harga tas-6 ta Marzu 2010.

No comments: