30.4.14

Il-Ġebla tax-Xewka tal-Kamra.1.         L-għażla ta’ Louis Galea fis-siġġu ta’ Speaker tal-Parlament tagħna kienet niżlet tajjeb ħafna, speċjalment magħna li nippruvaw inservu lill-poplu tagħna minn hemm .  Louis ġie mimli b’pakkett ta’ enerġija żagħżugħa, b’ideat ġodda għall-kariga li beda jokkupa.  Segwa fil-pariri t-tajba li kien stabbilixxa Anton Tabone qablu għal żewġ leġislaturi u kompla żied id-doża magħhom.  Appena ħa l-ħatra, ġieb miegħu l-esperjenza ta’ snin twal josserva miż-żewġ naħat tal-Kamra x’għandu jwettaq minn min jippresjedi dak il-post tant vitali għall-pajjiż u d-demokrazija.

2.         Tul dawn ix-xhur ħidmietu ħarġet iktar għad-dwal tax-xemx b’numru ta’ deċiżjonijiet u direzzjonijiet li Louis kapaċi jagħti. Ġieb miegħu sens ġdid ta’ dixxiplina u awtorità li hu ssiġilla bi kliemu, b’ħarstu, proprju għax jaf sewwa l-karattri taż-żewġ naħat tal-Kamra.  Meta għalhekk daħlet l-aħbar li kien ġie nominat bħala Awditur fl-istituzzjonijiet Ewropej, għalkemm ħadt pjaċir għalih, fl-istess waqt kien ċar li l-għażla tas-suċċessur ma kienet ser tkun xejn faċli.  Mhux ser infaħħrilkom persuna li l-poplu kollu jaċċetta li ħadem kemm felaħ u seta’ għall-ġid.  Lil Louis Galea ilni nafu snin twal, preċiż qabel daħal fil-politika.  Kont għamilt żmien fejn kelli f’xi kexxun l-ewwel ritratt politiku tiegħu u kien għad għandu mopp xagħar impressjonanti.  Ismu kien isem tal-familja, id-dar ta’ missieri kien milqugħ dejjem.  Għadni niftakar lill-ommi u lil missieri juruni r-rigal tat-tieġ li kien intagħżel b’attenzjoni u mħabba u wara jippreparaw irwieħhom għalih.  Niftakru darba jħajjarni nidħol għall-politika, però fuq dan nikteb iktar ʹil quddiem.

3.         Lil Louis nawguralu mill-qalb.  Dieħel għal responsabbiltà kbira.  M’hemmx dubju li ser jingħaqad ma’ oħrajn li qed jagħmlu u diġà għamlu ġieħ lil pajjiżna.  Anzi, jekk tippermettuli, huwa ta’ sodisfazzjon tara kif  il-Partit Nazzjonalista irnexxielu jibgħat minn ħdanu  bnedmin ta’ kalibru bħal Joe Borg, Josef Bonnici, John Dalli u issa Louis.  Għalhekk, wieħed jifhem iktar li biex tagħżel il-bniedem li jidħol fiż-żarbun tiegħu trid attenzjoni. .  Id-diffikultà mhux tant għax ma ssibx, imma għax il-Partit Nazzjonalista għandu fi ħdanu abbundanza ta’ persuni b’esperjenza, abbiltà u f’ħafna sens dixxipli ta’ l-istess tagħlim politiku ta’ Louis.

4.         Meta għalhekk ġie deċiż li Michael Frendo għandu jkun is-suċċessur ma stajtx ma naqbilx li kienet wahda kif tixraq..  L-għażla, m’hemmx dubju, hija tajba u li tidħol bil-preċiż għall-pożizzjoni li ser jokkupa.  Michael ilu fix-xenarju politiku u hu mimli b’esperjenza ta’ dak li huwa mistenni minn Speaker tal-Kamra.  Ta’ tnejn u tletin sena kien diġà fis-siġġu u żammu għal dawn is-snin twal.  Persuna ta’ intelliġenza u riflessjoni.  Kien promotur ta’ ideat ta’ sustanza.  Qatt ma ninsa, per eżempju l-famuż “Is Malta Burning” – min jaf kemm qassamna minnu!  

5.         Sirt nafu aktar fil-viċin meta dħalt membru fil-Kamra jiena wkoll.  Konna nqattgħu ħin  flimkien, niddiskutu fuq kollox u rrid ngħid li kont insibu preparat b’opinjoni għax jaqra u jżomm lilu nnifsu aġġornat.  Mhux darba jew tnejn qsamna esperjenzi interessanti, speċjalment meta konna flimkien fiċ-Ċina proprju waqt l-attakk fuq New York fil-11 ta’ Settembru.  Għadni sa llum narah persuna mimli b’ideat u żammejt miegħu linja ta’ diskussjoni, aktar u aktar meta okkupa l-kariga ta’ Ministru tal-Affarijiet Barranin li kompliet esponietu għall-politika internazzjonali u Ewropea proprju meta pajjiżna sar Membru tal-Unjoni Ewropeja.

6.         Ma hemmx dubju li l-għażla li saret mill-grupp tal-Partit Nazzjonalista hija tajba.  Micheal ser jidħol bl-intelliġenza, bl-enerġija u bl-entużjażmu li ssoltu narah jaffronta bihom il-problemi li jiġu għal wiċċu.  Anzi, nazzarda nipprospetta passi oħra ‘l quddiem f’istituzzjoni demokratika li għandha fi ħdanha l-elementi essenzjali biex twettaq qabżiet oħra li bihom tibqa’ tirrappreżenta sew u tmexxi ‘l quddiem lill-poplu.  Michael ser jagħmel il-ġid lil kull membru fil-qadi ta’ dmiru.  Għax s-siġġu ta’ Speaker m’huwiex wieħed simboliku, istituzzjonali imma l-ġebla tax-xewka tal-ħajja demokratika tagħna u huwa vitali li jiġi okkupat kif ser jkun minn bniedem ta’ kalibru.  Nittama minn qalbi li l-partit fl-Oppożizzjoni jagħmel qabża politika u flok jopponi għal din in-nomina, jħaddanha u jivvota huwa wkoll magħna.  Tkun xi tkun l-għażla tagħhom, m’għandi l-ebda dubju li ser ikollna Speaker li jmexxina lkoll ‘il quddiem.


 Dan l-artikolu kien deher fl-24 ta April 2010 fil-Mument.

No comments: