30.4.14

Kunċert mill-isbaħ.1.         Fil-bidu tas-sena kont esprimejt ix-xewqa li nattendi ftit aktar attivitajiet kulturali minn dak li kien irnexxieli nattedni għalihom fis-sena ta’ qabel.  Din id-dikjarazzjoni ma ġietx fis-seħħ f’dawn l-ewwel xhur salv nhar il-Ħamis li għadda, 25 ta’ Marzu.  Mort il-Kon-Katidral ta’ San Ġwann nisma’ kunċert mill-isbaħ ta’ mużika sagra.  Ix-xogħol ilni nagħtih prijorità, Sibt u Ħadd inklużi, u fl-aħħar kont hemm preparat nisma’.

2.         Mingħajr ma ridt bdejt inġib quddiem għajnejja d-diversi drabi li dħalt fil-Kon-Katidral ma’ numru ta’ ministri li baqgħu dejjem impressjonati bil-post.  L-iktar segwejt naħa u oħra tal-post, kif inbidel, kif qiegħed jinbidel, kif qiegħed jerġa’ jieħu l-glorja li nimmaġinaw li kien hemm.  Kull rokna, kull parti tiegħu qegħda tingħata attenzjoni.  Ħidma li turi li hemm pjan ta’ azzjoni komprensiv u li huwa mmirat li jwassal għar-restawr sħiħ u komplet.

3.         Il-mużika bdiet u bdew jinstemgħu l-biċċiet ta’ Giovanni B. Pergolesi, Andrew Lloyd Webber u Wolfgang Amadeus Mozart.  Il-ħin f’daqqa waħda tar minn quddiemi.  Ma stajtx ma nieħux gost b’mużika, vuċijiet u direzzjoni verament tajbin.  Il-post kien mimli, b’ebda spazju żejjed.  Kulħadd imsammar u msaħħar jara u jisma’.  Ma hemmx dubju li d-daqq tar-Requiem in D Minor KV 626 kienet iż-żiemel tal-battalja.  Kull min kien hemm imtela’ u ħass li ħareġ lura sodisfatt.

4.         Hija tradizzjoni verament tajba dik li permezz tagħha fil-jiem ta’ qabel il-Ġimgħa l-Kbira jsiru attivitajiet kulturali simili.  Il-verità hija li l-pajjiż kollu huwa mimli b’din il-ħeġġa u spirtu.  Għax wieħed irid jirrimarka li minkejja li bdejna seklu fejn suppost ser nitilfu minn dak li aħna qiegħed minflok insibni b’aktar bnedmin li jieħdu sehem f’dawn l-attivitajiet reliġjużi.  Dan jidher iktar u iktar ċar mill-fatt li mmultiplikaw il-wirjiet ta’ l-imwejjed ta’ l-appostli u reċti li fihom il-Passjoni hija t-tema ċentrali.  Dan huwa fih innifsu pożittiv u nieħu gost narahom għax tara l-impenn u l-imħabba li bihom isiru.

5.         Din il-ġimgħa wkoll f’Jum id-Duluri sibtni fid-Depot tal-Pulizija niftħu l-mejda u l-wirja tal-Passjoni li ssir verament tajjeb mill-membri tal-Korp.  Tinbena atmosfera barra minn dik ta’ kuljum, preparazzjoni fil-fond għall-Għid il-Kbir li, ħafna drabi, l-ħajja ta’ kuljum taqtgħek minnha.  Fortunatament f’dan il-pajjiż għandna poplu li japprezza dak li għandu u ma jridx jitilfu.

6.         Illum Ħadd il-Palm, il-bidu tal-ġimgħa li teħodna sa Ħadd il-Għid il-Kbir.  Għalhekk huwa tajjeb li nassiguraw li nifhmu s-sinifikat ta’ kollox.  Il-jiem malajr jitilqu, però festi sbieħ bħal dawk li għandna ftit issib fid-dinja.  Għandna xi jtellifna, biss għandna nirreżistu kemm nistgħu sabiex nieħdu iktar benefiċċji li jiġu minn mumenti ta’ riflessjoni u paċi.


 Dan l-artikolu deher fil-Mument fl-2010.

No comments: