23.4.14

Kull deni ħudu b’ġid.
1.         Il-ġimgħa li għaddiet għalaqnieha bil-fatt li f’dan it-tieni Gvern immexxi mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi wasal fit-tieni sena tiegħu fil-Gvern.  Ma hemmx dubju li l-pajjiż, għalkemm ma nogħġbuhx f’kollox, illum jippreferi li għandu din it-tmexxija minn oħra.  Hemm kemm hemm min ma jaqbilx ma’ kull ma nwettqu jew niddikjaraw li sejrin nagħmlu, xorta waħda ngħid li hemm l-għarfien li Lawrence Gonzi huwa l-persuna l-ġusta u tajba sabiex tmexxi ‘l quddiem lill-poplu.

2.         Verament kienu sentejn xejn faċli.  Però dak li ħaddieħor jista’ jaħrab minnu u flok isolvi l-problemi, jkaxkarhom ‘il quddiem, dan il-Gvern qiegħed minflok jaffronta.  M’hemmx dubju li l-kriżi finanzjarja li għaddejjin mill-effetti negattivi tagħha ħolqot diffikultajiet.  Biss, flok bqajna lura u waħħalna f’dak u fl-ieħor, affrontajna u rnexxielna ngħelbu dak li ħaddieħor riedna naħarbu minnu.  Biss, dik hija l-abbiltà tal-mexxej it-tajjeb, ta’ dak li jħares l-ewwel lejn il-ġid tal-poplu tiegħu qabel il-karriera politika.

3.         Għal min janalizza x-xenarju nazzjonali jaħseb li jirreġistra f’moħħu li dak li għandna quddiemna llum m’huwiex dak li kellhom Gvernijiet oħra qablu.  Il-pożizzjoni soċjali u ekonomika preżenti hija kompletament differenti, bħal ma hija dik parlamentari.  Dan ifisser li wieħed irid iħares b’viżjoni li m’għandhiex neċessarjament irbit mal-formazzjoni mentali passata.  Jieħu mill-esperjenza li rajna u jimxi ‘l quddiem.  Dan ċert li persuna bħall-Prim Ministru, li ilu josserva dak li sar fil-Parlament sa mill-1988 meta ġie maħtur Speaker tal-Kamra, żgur li rreġistra tajjeb.

4.         Żgur mhux forsi, altru tosserva u altru timplimenta, però l-fatti u mhux l-ispekulazzjoni jew il-perċezzjoni juru li kapaċi jħares fit-tul u jġib fis-seħħ il-programm ta’ riformi li rridu nagħmlu.  Il-problemi finanzjarji li kellna quddiemna f’dawn l-aħħar sentejn flok integħleb minnhom irnexxielu jwassalhom għall-vantaġġ tiegħu.  Il-Ħamis li għadda kellu ċertifikat ċar mill-figuri li l-ekonomija qegħda tagħti.  Waqt li pajjiżi oħra li qagħdu lura minn numru ta’ deċiżjonijiet u ma jistgħux jiċċaqilqu, llum aħna qed nirreġistraw tkabbir ekonomiku.

5.         L-istatistika qegħda tindika li waqt li għall-disa’ xhur bqajna naraw tnaqqis fil-prodott gross domestiku, issa fl-aħħar tlett xhur rajna tkabbir fuq is-sena ta’ qabel.  Dan huwa sinjal pożittiv u mill-aqwa għax jindika bl-iktar mod ċar li minkejja kampanja denigratorja mill-Oppożizzjoni u minkejja d-diversi persuni li kitbu biex jgħidu kemm qed niżbaljaw, minflok kbirna.

6.         Kien għalhekk barra minn loku li l-Kap ta’ l-Oppożizzjoni, flok feraħ b’din l-aħbar veritiera, ipprova jċekkinha.  Meta wieħed jikkonsidra li bqajna niġu stmati minn diversi aġenziji li jiċċertifikaw il-kredtu ta’ pajjiż allura l-pajjiż għandu jifhem li huwa żbaljat minn jipprova jkisser dan il-vantaġġ ekonomiku.  Ma nistax nifhem kif uħud jibqgħu jikkundannaw, isibu d-difetti, meta min qiegħed iħares minn barra jfaħħarna!  Hija parti mix-xenarju stramb u żbaljat tal-politika tagħna li rridu naffrontaw.  U dan huwa iktar u iktar kontro-produċenti f’żewġ direzzjonijiet.

7.         L-ewwel, kontro-produċenti għall-ekonomija u l-impjiegi f’pajjiżna.  Ix-xogħol jikber mhux bis-soluzzjonijiet l-antiki, dawk li timpjega n-nies mal-Gvern imma billi ġġib investituri barranin f’pajjiżna.  Meta noqogħdu ngergru u nitmaqdru, kull ma nkunu qed jirnexxielna nagħmlu huwa li nnaqqsu l-potenzjal tagħna stess.  It-tieni, għax qisu ħadd fl-Oppożizzjoni ma jrid jinduna li din il-linja ma serviethomx għal dawn l-aħħar snin.  Ma wasslithomx fejn riedu jaslu, anzi assigurat iktar lilna fil-Gvern.

8.         Il-Gvern immexxi minn dan il-Prim Ministru affronta u ser ikompli jaffronta problemi, ma hemmx dubju.  Il-figuri fl-istatistika juru li dak li qed jiddeċiedi qiegħed jissarraflu f’riżultati tajba.  Żgur mhux forsi, li kieku ħa l-pariri ta’ ħaddieħor, għażel it-triq populista ta’ l-Oppożizzjoni allura llum ma jistax jidher u jgħid li l-ħidma hija tajba.  Il-pajjiż idum biex jifhem dan kollu.  Napprezzawh, però llum jew għada ż-żejt jitla’ f’wiċċ l-ilma u dak li qed isir b’tant kuraġġ, determinazzjoni u perseveranza jidher f’għajnejn l-elettorat tagħna.


Dan l-artikolu kien deher fil-Mument fil-harga tat-12 ta Marzu 2010.

No comments: