6.5.14

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MAN-NIĠERJA9149. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Affarijiet Barranin: Jista’ l-Ministru jpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra kopja tal-Memorandum of Understanding li ġie ffirmat reċentement man-Niġerja?

25/04/2014

  ONOR. GEORGE VELLA:  M'għandix diffikulta npoġġi id-dokumenti mitluba fuq il-Mejda tal-Kamra (kopja tal-Memorandum ta' Ftehim  li ġie ffirmat man-Niġerja fit-3 ta' April 2014 dwar kooperazzjoni fil-qasam tal-immigrazzjoni). Imma nfakkar lill-Onor. Interpellant li kopja ta' dan il-Memorandum ta' dan il ftehim hija aċċessibbli għall-pubbliku fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin.

Seduta  144

05/05/2014

No comments: