8.3.16

XLENDI – TORRI TA’ DE REDIN
23620. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għal Għawdex: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra x’ħidma saret jew qegħda ssir għall-preservazzjoni u l-użu tat-Torri ta’ De Redin li jinsab ġewwa x-Xlendi?

26/02/2016

  ONOR. ANTON REFALO:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li għaddejjin diskussjonijiet biex dan it-Torri jiġi restawrat mill-Ministeru għal Għawdex u l-Kunsill Lokali tal-Munxar.

Seduta  365
07/03/2016

No comments: