3.3.16

PERSUNI LI TRESSQU L-QORTI FUQ AKKUŻI RELATATI MA’ UŻURA.

23612. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni li tressqu l-Qorti fuq akkużi relatati ma’ użura f’dawn l-aħħar tliet snin?

26/02/2016

  ONOR. OWEN BONNICI:  In-numru ta’ persuni li tressqu fil-Qorti tal-Ġustizzja ta’ Malta,  b’akkuż relatati ma’ użura  tul dawn l-aħħar snin huma s-segwenti:

Sena

Total
2010
6
2011
3
2012
7
2014
2
2015
5

Mill-2010 tressqu dawn il-persuni akkużati b’użura fil-Qorti ta’ Għawdex:

Sena

Total
2010
0
2011
0
2012
0
2013
2*
2014
0
2015
0

*Jirrigwardaw l-istess każ.

Seduta  363
01/03/2016

No comments: