8.3.16

KOTBA ĠODDA MIXTRIJA GĦAL-LIBRERIJI PUBBLIĊI
23622. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm ġew mixtrija kotba ġodda tul is-sena li għaddiet 2015 għal-libreriji pubbliċi u jista’ jindika dettaljatament b’liema lingwa huma?

26/02/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ngħarraf lill-Onor. Interpellant li t-tagħrif mitlub, inkluż il-kotba li nxtraw fl-2015 u li ntbagħtu fil-libreriji reġjonali (bi sfond isfar), huwa kif muri fit-tabella li qed titpoġġa fuq il-Mejda tal-Kamra.

Seduta  365
07/03/2016


No comments: