3.3.16

SKEMA TA’ RAHAN.

23616. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Finanzi: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm kien hemm deheb depożitat taħt l-iskema ta’ rahan f’idejn il-Gvern fil-Monte di Pietà sal-aħħar ta’ Jannar 2016 u jista’ jinforma lill-Kamra liema hu l-ixjeħ rahan li ngħata u li għadu veljanti u li ma nġabarx sal-aħħar tas-sena li għaddiet?

26/02/2016

  ONOR. EDWARD SCICLUNA:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant illi sa l-aħħar ta Jannar 2016 kien hemm 3,183 oġġett tad-deheb b’valur stmat ta €311,425,  depożitat b’rahan fil-Monte Di Pieta.  L-ixjeħ rahan li għadu ma nġabarx ilu depożitat mill-1981.

Seduta  364
02/03/2016

No comments: