3.3.16

KUNSILLI LOKALI LI QED JOFFRU XOGĦOL LILL-PERSUNI B’DIŻABILITÀ

23614. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jgħid liema huma dawk il-kunsilli lokali li qed joffru opportunitajiet ta’ xogħol għal persuni b’diżabilità?

26/02/2016

  ONOR. OWEN BONNICI:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li minn informazzjoni miġbura hemm 29 Kunsill Lokali li joffri opportunitajiet ta’ xogħol għall-persuni b’diżabilita’.

Seduta  364
02/03/2016

No comments: