3.3.16

WIED IL-GĦAJN - XOGĦLIJIET.

23611. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra x’xogħol sar jew sejjer isir tul din il-leġislatura f’Wied il-Għajn?

26/02/2016

  ONOR. JOE MIZZI:  Nitlob lill-Onor. Interpellant  biex ikun aktar speċifiku fil-Mistoqjia tiegħu u jgħid għal liema tip ta’ xogħol qed jirreferi.

Seduta  363
01/03/2016

No comments: