3.3.16

PERSUNI LI QED JIRĊIEVU L-GĦAJNUNA SOĊJALI

23610. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra dwar kemm kienu l-persuni li qed jirċievu l-għajnuna soċjali f’Malta u f’Għawdex sal-aħħar tas-sena 2015?

26/02/2016

  ONOR. MICHAEL FARRUGIA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant illi fl-aħħar tas-sena 2015 kien hemm 12,992 persuna jirċievu l-Għajnuna Soċjali.

Seduta  363
01/03/2016

No comments: