3.3.16

MATER DEI – BAĠIT TAS-SAĦĦA.
23615. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Enerġija u s-Saħħa: Jista’ l-Ministru jindika kemm kien il-baġit tas-saħħa għall-Mater Dei f’dawn l-aħħar tliet snin, sena b’sena?

26/02/2016

  ONOR. KONRAD MIZZI:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li l-informazzjoni ghadha qed tingabar.

Seduta  364
02/03/2016

No comments: