3.3.16

TRIBUNAL INDUSTRIJALI – KAŻIJIET PENDENTI.

23607. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili: Tista’ l-Ministru tinforma lill-Kamra kemm hemm każijiet pendenti preżentament quddiem t-Tribunal Industrijali? Tista’ tindika kemm-il sena ilu pendenti l-ixjeħ każ?

26/02/2016

  ONOR. HELENA DALLI:  Infurmata li Quddiem it-Tribunal Industrijali presentement hemm 577 każ pendenti. Dawn jinkludu 313 każijiet li daħlu fis-16 ta’ Diċembru 2003 li kienu ġew intavolati mill-ħaddiema tal-eks-Malta Drydocks li qatt ma bdew jinstemghu
L-aktar każ antik mill-banda l-oħra ilu li daħal mill-4 ta’ Lulju 2003.

Seduta  363
01/03/2016

No comments: