3.3.16

AWTORITÀ GĦALL-AMBJENT U L-IPPJANAR – PERMESSI MAĦRUĠA.

23609. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Prim Ministru: Jista’ l-Prim Ministru jindika kemm inħarġu permessi mill-Awtorità għall-Ambjent u l-Ippjanar tul is-sena li għaddiet u possibilment x’tip kienu?

26/02/2016

  ONOR. JOSEPH MUSCAT:  Ninsab informat mill-Awtorità ta’ Malta għall-Amjent u l-Ippjanar li l-istess Awtorita approvat 4,135 applikazzjoni ‘first decisions’ matul is-sena 2015. 

Qed inpoġġi fuq il-mejda tal-kamra lista dwar dawn it-tip ta’ dawn l-applikazzjonijiet.

Seduta  363
01/03/2016

No comments: