29.1.16

GAZZETTI – REKLAMI TA’ ATTIVITAJIET
22723. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għal Għawdex: Jista’ l-Ministru jgħid kemm intefqu flus minnu u minn entitajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu għall-promozzjoni  tal-Milied f’Għawdex fosthom ta’ Betlem f’Għajnsielem f’reklami fil-gazzetti tal-Ħadd u matul il-ġimgħa? Jista’ jindika x’kien l-ammont ta’ reklami mogħtija lil kull gazzetta tal-Ħadd?

20/01/2016

  ONOR. ANTON REFALO:  Ninsab nfurmat li l-Ministeru għal Għawdex nefaq is-somma ta’ €6,850.39  għall-promozzjoni tal-Milied f’Għawdex f’reklami fil-gazzetti tal-Ħadd u ta’ matul il-ġimgħa.  L-ammont ta’ reklami lil kull gazzetta tal-Ħadd hu kif muri fit-tabella li qed inpoġġi fuq il-Mejda tal-Kamra.

Seduta  350

27/01/2016

No comments: